Kafiye - 1

 

KELİMENİN KISIMLARI

İSİM, FİİL, HARF

İsmin Tarifi ve Hususiyetleri
Lam, Harfi Cer ve Tenvin'in dahil olması, İsmin Müsnedün ileyh ve
Muzaf olması

MUREBİN NEVİLERİ
- Müfret Munsarıf, Cemi Mükesseri Munsarıf
• Haleti Raf'ı Zamme
• Nasbı Fetha
• Cerri Kesre iledir. زيد -- رجال gibi.
- Gayrı Munsarıf.
• Haleti Raf'ı Zamme
• Nasbı ve Cerri Fetha iledir.
- Cem'i Müennes Salim
• Haleti Raf'ı Zamme
• Nasbı ve Cerri Kesre iledir.
- Esma-i Sitte-i Mu'telle.
• Haleti Raf'ı 'و'
• Nasbı 'ا'
• Cerri 'ي'iledir.
- Cemi Müzekker
• Raf'ı و-
• Nasbı ve Cerri 'ي' iledir.